Συμβουλευτικές συνεδρίες ενηλίκων

Σε πρώτη φάση γίνεται λήψη πλήρους ιστορικού και μια πρώτη ψυχολογική εκτίμηση. Στη συνέχεια διαμορφώνεται το θεραπευτικό πλάνο. Η συχνότητα και το σύνολο των συνεδριών ποικίλλει από άτομο σε άτομο και αναλόγως την περίπτωση. Οι συνεδρίες είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Οι συμβουλευτικές συνεδρίες έχουν ως στόχο την ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου, που μπορεί να μην ταλαιπωρείται από κάποια ψυχική διαταραχή, αλλά μπορεί να το απασχολούν ζητήματα και δυσκολίες της καθημερινότητάς του.