Ατομικές συνεδρίες παιδιών και εφήβων

Οι πληροφορίες του ιστορικού συλλέγονται αρχικά από τους γονείς και στη συνέχεια από το ίδιο το παιδί ή τον έφηβο. Αφού προσδιοριστούν τα ζητήματα και το αίτημα για θεραπεία, διαμορφώνεται το θεραπευτικό πλάνο. Το παιδί συμμετέχει σε ατομικές συνεδρίες ενώ οι γονείς σε συμβουλευτικές συνεδρίες. Η συχνότητα και το σύνολο των συνεδριών ποικίλλει από άτομο σε άτομο και αναλόγως την περίπτωση. Οι συνεδρίες είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου. Επιπρόσθετες πληροφορίες συλλέγονται και από το σχολικό πλαίσιο κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων του παιδιού. Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία το παιδί ή ο έφηβος μπορεί να μοιραστεί, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί τα θέματα που τον απασχολούν.