Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων

Στην πρώτη συνεδρία γίνεται λήψη πλήρους ιστορικού από το άτομο και μια πρώτη ψυχολογική εκτίμηση. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται τα ζητήματα καθώς επίσης και το αίτημα για θεραπεία. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί μια πλήρης εικόνα, διαμορφώνονται οι θεραπευτικοί στόχοι και το θεραπευτικό πλάνο. Η συχνότητα και το σύνολο των συνεδριών ποικίλλει από άτομο σε άτομο και αναλόγως την περίπτωση. Οι συνεδρίες είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία δημιουργείται ένα ασφαλές και συνεργατικό πλαίσιο έκφρασης όπου το άτομο μπορεί να έρθει σε επαφή με δυσκολίες και προβλήματα που το απασχολούν.