Αξιολόγηση και ψυχολογική εκτίμηση

Πέρα από την ψυχολογική εκτίμηση που γίνεται κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, συλλέγονται περαιτέρω πληροφορίες για το άτομο μέσω της χορήγησης ερωτηματολογίων. Επιπρόσθετα, δύναται η χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων όπως το WISC V και το MMPI-II. Συγκεκριμένα, το WISC-V αποτελεί το πλέον ενδεδειγμένο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού παιδιών και εφήβων από 6 εώς 16 ετών. Η χορήγηση του συγκεκριμένου εργαλείου προσδιορίζει με σαφήνεια τις γνωστικές, πρακτικές, λεκτικές, μη λεκτικές και άλλες δυνατότητες του ατόμου. Μέρος της κλινικής εκτίμησης ενδέχεται να είναι και η χορήγηση του ψυχομετρικού εργαλείου MMPI-II. Το MMPI-II αποτελεί ένα αναλυτικό τεστ προσωπικότητας το οποίο προσφέρει μια πλήρη εικόνα για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, όπως επίσης ανιχνεύει και το ενδεχόμενο ύπαρξης ψυχοπαθολογίας.