ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Χρήστος Σάββα, Ψυχολόγος, Γνωστικός Συμπεριφορικός Θεραπευτής, υπεύθυνος του γραφείου Βιογραφικό

 

Αθηνά Ιωακειμίδου, Ψυχολόγος, Εκπαιδευόμενη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεύτρια

Κλεονίκη Παπιγκιώτη, Ψυχολόγος, Εκπαιδευόμενη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεύτρια

 

Αλίκη Ζαρκαδάκη, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Γραμματείας